[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương Kết

Kihei, Maui (Hawaii, USA)

Anh nguyện cùng em đi đến chân trời góc bể không bao giờ xa nhau

__________________________________________

Continue reading

Advertisements