[Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau] Kết

23839_original

1 vũ trụ, 8 hành tinh, 204 quốc gia, 804 hòn đảo, 7 đại dương, 7 tỷ người và trái tim anh vẫn nói rằng,

ĐÓ LÀ EM.

________________________

Continue reading

[Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau] Chương 10

2e8578e5563e0e4360766d17e4b1f964_48425296.moon

hết con đường này sẽ đến con đường khác

biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước

biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức

biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc

khi khoé mắt rung lên…

___________________________

Continue reading