[Nam Nhân Ngốc] Chương Cuối

Em: Hãy trao em trái tim của anh.

Anh: Anh không thể…bởi vì nó là của em ngay từ thuở ban đầu.

the_end_3-wallpaper-1600x900

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Paris Q

✿✿✿

Continue reading

Advertisements