[Mười Ngày] Kết

20121005-083735-1-1349359856-quanlythoigian-sanhdieueva

Có những khi thời gian về trở lại,
Trong ánh mắt, nơi không gian một ngày!
Trong hơi thở vội vàng khi tìm thấy,
Ôi ân tình vẫn nở em có hay!

                                                                        (Nơi Thời Gian Dừng Lại)

______________________

Continue reading