[Kén] Kết

Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh.

________________

Continue reading

Advertisements