[Nam Nhân Ngốc] Chương 44

Anh sợ, sợ rồi có một ngày anh vô tình lạc mất em giữa dòng đời, trời cao biển rộng, vĩnh viễn chia lìa.

Em sợ, sợ rồi có một ngày em vô tình lạc mất anh giữa dòng đời, muôn người xuôi ngã, sao tìm được anh.

10620747_540360042732103_3287437645040928121_n

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Paris Q

Continue reading