Tết đến rồi~

NĂM MỚI CHÚC MỌI NGƯỜI CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY.

NĂM MỚI CŨNG CHÚC TỚ CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY.

NĂM MỚI CHÚC TẤT CẢ CHÚNG TA (TỨC LÀ CÓ TỚ Ở TRONG ĐÓ) ĂN TẾT THẬT VUI VẺ, THẬT MẠNH KHỎE, THẬT AN LÀNH.

CHÚC TẤT CẢ CHÚNG TA CẢ NĂM ĐỀU THẬT VUI VẺ, THẬT MẠNH KHỎE, THẬT AN LÀNH.

HAPPY NEW YEAR!