Thân Cận

Tác giả: Y Linh Kiển

Editor: Flower Nhật

Thể loại: Ngọt ngào, nhẹ nhàng, 1vs1, HE.

Note: Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả.

Edit vì mục đích cá nhân, phi thương mại.

.

THÂN CẬN

Biết rồi còn hỏi

CHƯƠNG 1 

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG KẾT

HOÀN

Advertisements

2 thoughts on “Thân Cận

  1. Pingback: List Danmei + Fanfic YunJae Completed (updating) | Cập nhật Danmei YunJae

  2. Pingback: [L/YJ] Thân cận | Sharing Danmei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s