Mười Ngày

Tác giả: I take

Editor: Berry Q

Thể loại: Ngọt, ấm áp, vườn trường, 1vs1, HE.

Nguồn: Hermione12

Note: Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả.

Edit vì mục đích cá nhân, phi thương mại.

.

Mười Ngày

Tất cả tranh đều vẽ Jung Yunho, người nào đó bên dưới còn có thói quen kí tên j a e.

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG KẾT

-HOÀN-

3 thoughts on “Mười Ngày

 1. Để hình YunJae đi cô…

  Với cả tôi nghĩ câu chủ đề nên là “Yêu bắt đầu từ thích” hoặc câu “Kim JaeJoong, ngoan ngoãn nghe giảng bài!”

  Tác giả là I’ Take hay sao ấy cô ới

 2. Pingback: List Danmei + Fanfic YunJae Completed (updating) | Cập nhật Danmei YunJae

 3. Mười ngày, không phải là thời gian hai bạn nhận thức trước khi đến với nhau,

  Mười ngày, càng không phải thời gian hai bạn tán tỉnh nhau thành công,

  Mười ngày, chính là những ngày riêng lẻ ngẫu nhiên được kể lại sau thời gian 10 năm chung sống.

  Ngày thứ nhất, không phải là ngày đầu tiên KJJ nhận thức JYH,

  Tương tự như vậy, những ngày còn lại cũng chỉ là ngẫu nhiên được chọn ra kể lại, khoảng cách thời gian không hề theo quy tắc.

  Tóm lại, phải đọc 3 lần mới hiểu :(((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s